slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Thà một lần chết đi, còn hơn là đời đời bị tiêu diệt

NGÀY THỨ 34:
BÀI ĐỌC
Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.
 
SUY NIỆM
Tôi biết rằng, nếu tôi được lên thiên đàng thì toàn thân xác tôi được lên thiên đàng, chứ không phải phần nào xứng đáng thì phần đó được lên. Nếu tôi đam mê vật chất, tiền bạc đến nỗi làm việc không có giờ để thờ phượng Chúa, thì thà rằng tôi nghè hơn một chút để được Chúa. Nếu đôi mắt tôi là luôn cửa ngõ cho tội đi vào, thì thà rằng tôi can đảm mắt lại trước dịp tội để được Chúa. Nếu đôi tay của tôi làm tôi mất Chúa, thì thà rằng tôi không làm điều ấy để được Chúa. Nếu một đời theo Chúa để rồi một lần mất Chúa thì thà một lần chết đi, còn hơn là đời đời bị tiêu diệt.
Tôi có ý tưởng khi mình về hưu có giờ rãnh rỗi lúc đó mới đi phục vụ Chúa, hay khất lần ngày mai con sẽ làm điều này cho Chúa. Ngày mai thuộc về quyền của Thiên Chúa làm chủ, là con người, tôi chỉ biết đến hôm nay. Nếu có người hỏi bao giờ tôi mới trở về, mới tha thứ, mới sám hối, mới tin nhận Chúa, mới phục vụ Chúa. Câu trả lời luôn luôn đúng là "hôm nay", chứ không phải ngày mai. Vì thế, tôi nên sống đức tin và yêu Chúa hôm nay như ngày cuối cùng.
 
THỰC HÀNH
Ga 11,54 Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ.
- Với chính mình: sống đức tin và yêu Chúa của ngày hôm nay như ngày cuối cùng.
- Với tha nhân: ý thức không ai lên thiên đàng một mình để cùng đồng hành với họ.
- Với Chúa: cám ơn Chúa đã chết để tôi được sống.
 
GHI NHỚ
Ga 11,52 Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
 
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, xin cho con biết sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng của cuộc đời con, để con sống thật với chính mình, sống thật với anh em và sống thật với Chúa. Xin cho con luôn biết đáp trả lời mời gọi của Chúa hôm nay chứ không phải ngày mai, vì ngày mai sẽ có lời mời gọi của ngày mai. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.