slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Cầu nguyện với Kinh Thánh

NGÀY THỨ 28:
BÀI ĐỌC
Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy.
 
SUY NIỆM
Thánh Giê-rô-ni-mô nói: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô". Khi nào tôi chưa yêu mến Kinh thánh thì có thể nói tôi chưa yêu Chúa Kitô. Thánh kinh được viết do linh ứng của Chúa Thánh Thần, vì thế khi đọc Kinh Thánh tôi cũng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, mở trái tim, và cặp mắt đức tin để hiểu điều Chúa muốn nói. Học hỏi và chia sẻ lời Chúa trong nhóm nhỏ là điều tốt, thế nhưng cũng cần cầu nguyện với Kinh Thánh nữa. Chia sẻ Kinh Thánh nếu không có sự khiêm nhường, tôn trọng dễ đem đến tranh luận Kinh Thánh, vì mỗi người hiểu mỗi ý Kinh Thánh khác nhau. Cầu nguyện với Kinh Thánh thì luôn luôn có sự hiệp nhất, vì cầu nguyện là tâm tình không phải là ý kiến. Tin mừng hôm nay cũng cho thấy người ta có những ý kiến khác nhau về Chúa Kitô. Người thì nói: "Ông này thật là tiên tri", người kia thì lại hỏi: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?
Thành thật mà nói, tôi khâm phục những nhà truyền giáo Tin Lành đã can đảm đi gõ cửa từng nhà để nói về Kinh Thánh không sợ bị từ chối hay mắc cở. Họ đã sống rất gần với Kinh Thánh và thuộc lòng Kinh Thánh. Cảm tạ Chúa, sau công đồng Vatican 2, Giáo hội Công Giáo đã nói nhiều đến Kinh Thánh và khuyến khích các tín hữu đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh cần đi vào những giờ cầu nguyện thay vì chỉ có đọc kinh. Lời Chúa là lời có quyền năng, có sự sống và có tác động trên đời sống con người. Người Mỹ thường dùng câu quảng cáo rất hay: Don't leave home without it! (Đừng rời nhà mà thiếu cái ấy). Tôi cũng xin mượn câu này để quảng cáo về Thánh kinh với bạn: Don't live without it! (Đừng sống mà thiếu Lời Chúa). Amen.
 
THỰC HÀNH
Ga 7,50-52 Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa".
- Với chính mình: đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Chọn một câu Kinh Thánh học thuộc mỗi tuần.
- Với tha nhân: dùng Lời Chúa nói với họ. Khuyến khích họ đọc Kinh Thánh.
- Với Chúa: tin vào Lời Chúa. dùng Lời Chúa để cầu nguyện.
 
GHI NHỚ
Ga 7,41-42 Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?"
 
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, con khao khát có một trái tim yêu mến Lời Cha. Xin in vào tâm trí con, viết vào trái tim con Lời của Cha, để con sống với Lời của Cha trong từng phút giây của cuộc đời. Xin cho con đói khát Lời Cha như khao khát dòng sữa mẹ, ngày nào không có thì con thấy nhớ, thấy đói, thấy thèm. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.