slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy cầu thay cho người khác

NGÀY THỨ 26:
BÀI ĐỌC
Xh 32, 7-14 Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".
Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cập nói rằng: "Người đã khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất". Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.
 
SUY NIỆM
Một trong những việc bác ái dễ làm nhất là cầu thay cho người khác. Khi thấy người khác đau khổ, bệnh tật, buồn sầu, hay thất vọng... tôi cần cầu nguyện cho họ. Sự cầu thay cũng có công hiệu như cầu cho chính mình. Tin mừng hôm nay nói về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với dân Israen vì họ cứng đầu cứng cổ, đã bỏ Chúa để thờ lạy tượng bò vàng. Họ thờ lạy một sản phẩm do bàn tay họ làm ra. Họ đã quay mặt lại với Thiên Chúa. Họ đã đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Họ đã chọc giận Chúa. Thế nhưng Môsê là người trung thành với Chúa. Môsê đã cầu thay cho họ. Môsê đã van xin Chúa và Chúa đã nguôi cơn giận.
Đứng trước một sự kiện gì ngoài tầm tay, ngoài khả năng, ngoài chức vụ của tôi, thì tôi nên dùng vũ khí cầu thay. Sự cầu thay cũng đòi hỏi đức tin và lòng kiên nhẫn. Thánh nữ Monica đã phải cầu nguyện cho người con của mình biết bao nhiêu năm trường mới được đáp trả. Đức Mẹ và các thánh là những người có thể cầu thay cho chúng ta hiệu quả nhất vì các ngài đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta không nên nhầm lẫn việc nhờ các thánh "cầu thay, cầu bầu" cho chúng ta với việc "cầu xin" các thánh. Các thánh cũng chỉ đóng vai trò của Môsê trong  bài Tin mừng hôm nay để cầu thay cho dân ngài, còn ân huệ đến từ Thiên Chúa.
 
THỰC HÀNH
Xh 32,11-12 Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cập nói rằng: "Người đã khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất". Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa.
- Với chính mình: thực hành việc bác ái qua cầu thay. Xin Đức Mẹ và các thánh cầu thay (cầu bầu) cho chúng ta.
- Với tha nhân: cầu nguyện, cảm tạ Chúa thay cho họ khi họ không thể làm điều ấy.
- Với Chúa: tin vào Lòng thương xót của Chúa.
 
GHI NHỚ
Xh 32,14 Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.
 
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, cám ơn Chúa nhận lời cầu thay của chúng con cho người khác và ngược lại. Ước gì chúng con luôn biết liên kết, hiệp nhất và yêu thương qua việc cầu thay. Cám ơn Chúa cho chúng con có Mẹ Maria, các thánh ở trên trời là những người cầu thay hữu hiệu cho chúng con ở dưới thế. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.