slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

TÌNH BẠN

 

                          Bạn kiếm gì, kiếm gì nơi tình bạn?
                          Kiếm những người kết bạn để mua vui,
                          Để khỏa lấp cô đơn, khoảng vắng ngồi,
                          Có người hầu, đong đưa đôi câu chuyện.

                          Tình bạn ấy, đặng chăng là tình bạn?
                          Sao mang vẻ, lợi ích bù trừ nhau!
                          Nếu bạn tìm, bạn sẽ kiếm tìm mãi,
                          Mãi kiếm tìm những tình bạn tàn phai.

                          Tôi thiết nghiệm… tình bạn tháng năm dài,
                          Đều khởi nguồn, chuyện tình cờ gặp gỡ,
                          Cùng san chia, thông hiểu những giấc mơ,
                          Và kiên nhẫn trong khoảng lặng đợi chờ.

                          Tình bạn ấy cũng không trừ tan vỡ,
                          Nếu cuộc đời, thiếu vắng lòng bao dung,
                          Thiếu khoảng không cho nỗi niềm chân thật,
                          Thiếu quan tâm, khoảng cách nối lại gần.

                          Càng ngẫm nghĩ, tình bạn tựa hồng ân,
                          Như phần phúc trong tình người trao tặng,
                          Ước mơ đời trân quý tình bạn ấy,
                          Để vui, buồn, vinh, nhục còn có nhau.

                                                      —Tâm Gia


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.