slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

CUỘC ĐỜI TÔI ĐẾN

Cuocdoitoiden_web.

.

                            Bạn nghĩ… bạn chọn cuộc sống này,
                            Hay cuộc sống này chọn lấy bạn,
                            Trao cho bạn như thể một ân ban,
                            Gìn giữ bạn trong khung trời tập quán?

                            Bạn nghĩ… bạn đến cuộc sống này,
                            Hay từ cuộc sống này mà bạn được sinh ra,
                            Với chốn quê bạn vẫn gọi là nhà,
                            Với tình thương ghi tạc trên bờ đá?

                            Có vẻ như cuộc sống lớn hơn bạn,
                            Nhưng cũng chính là bạn từng ngày qua,
                            Không có bạn, cuộc sống sẽ là gì?
                            Chẳng là gì, trừ phi bạn hiện hữu?

                            Mặc dầu bạn, không có quyền chọn lựa,
                            Chọn lựa đời, hiện hữu hoặc hư không,
                            Nhưng bạn vẫn còn có quyền chọn sống,
                            Chọn sống vui hay buồn ở bạn thôi?

                            Giàu-nghèo, sáng-tối, lúc bạn ngồi,
                            Chỉ là áng màu tô cuộc sống.
                            Giống như cuộc đời tựa dòng sông,
                            Lợi-danh tựa như hình gợn sóng.

                            Vậy vui hay buồn cần lắng đọng,
                            Ánh nhìn trải dài cuộc đời trôi,
                            Đừng cắt, sẻ chia như rặng đồi,
                            Bạn sẽ lạc đường trên nguồn cội.

                            Cuộc sống như hành trình một lối,
                            Tên bạn với lịch sử còn ghi,
                            Mong sao lịch sử đó ôm ghì,
                            Tình thương trải dài trên lối bước.

                                                —Tâm Gia


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.