slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Cách Cầu Nguyện .

Chúa không đòi ta cầu nguyện như một cái máy, nhưng cầu nguyện chân thực. Đối với Ngài lời kinh đẹp nhất là những lời kinh lặng lẽ lắng nghe, hơn là những lời dài dòng vô bổ. Làm việc không bao giờ thay thế được cầu nguyện. ( H.M. Oger )
 
 
 
 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.