slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Ý cầu nguyện

Là thành viên Qúi vị được vào trang này để đăng những ý chỉ cầu nguyện cho người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè hay những trường hợp cần cầu nguyện. Phúc Âm Hoá Môi Trường xin mọi người chúng ta vì lòng bác ái dành một ít phút trong ngày để cùng hiệp ý cầu nguyện cho những ý chỉ sau đây:

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.