slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Tuần 21-27/11/2011

Mọi người có ý cầu nguyện gì trong tuần này, xin hảy điền vào đây.

Comments

Xin mọi người cầu cho các linh hồn mồ côi.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.