slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  NGÀY CHÚA TRỞ LẠI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Hôm nay là Chúa nhật 33 thường niên, Chúa nhật áp chót theo niên lịch Phụng vụ; và Chúa nhật tới là Chúa nhật chót được dành để  đặc biệt mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua.  Phụng vụ hôm nay đề cập tới ngày tận  thế, ngày chấm dứt lịch sử nhân loại cùng những gì sẽ xẩy ra trong những ngày ấy.  Đồng thời trong ngày ấy, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
   

 • CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  CỦA ÍT LÒNG NHIỀU
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Người đời thường hành động theo phương châm :”Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa che lại” (Tục ngữ). Ai cũng muốn cho mình được người ta ca tụng, không muốn bị người ta chê cười, nên tìm cách ếm nhẹm những cái xấu  mà chỉ phô ra những cái tốt của mình. Luật sĩ là những người chỉ thích khoe những cái tốt đẹp của mình để lòe thiên hạ, nhưng những cái họ khoe ra không có thực mà chỉ là ảo, nghĩa là họ giả hình giả bộ  cốt lấy tiếng khen của mọi người.
   

 • CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  GIỚI RĂN MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Khi nói tới điều răn mến Chúa yêu người thì ai cũng cho là một đề tài quá quen và cũ kỹ rồi, nhưng nếu biết cầu nguyện, suy gẫm, tìm hiểu và nghiên cứu thì đây là một đề tài phong phú, nó sẽ gợi mở ra một chân trời rộng rãi và còn nhiều điều mới lạ. Hầu hết chúng ta mới học thuộc lòng điều răn ấy chứ chưa hiểu hết nội dung, nên chưa thực hành đầy đủ  điều răn ấy.
   

 • CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊRICÔ
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Marcô kể lại cho chúng ta việc chữa lành người mù thành Giêricô. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là con vua Đavít về phương diện con người, là Đấng mang lại ơn cứu độ nếu chúng ta tin tưởng đón nhận. Nhưng cần phải có đức tin tinh tuyền, can đảm giống như niềm tin của anh mù Bartimê.
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.