slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • LỄ HIỂN LINH

   
   
  THIÊN CHÚA TỎ MÌNH RA CHO NHÂN LOẠI
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Lễ hôm nay là lễ “Hiển linh” mà ngày xưa gọi là Lễ Ba Vua. “Hiển linh” là biểu lộ thần tính. Điều mà Giáo hội kính nhớ và vui mừng cử hành là việc Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã đến và tỏ mình ra cho nhân loại.
   

 • LỄ GIÁNG SINH

   
   
  GIÁNG SINH, LỄ CỦA TÌNH THƯƠNG
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

  CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC MARIA
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Chúng ta bắt đầu bước vào tuần lễ thứ 4 của Mùa Vọng, được coi là thời gian chót của Mùa Vọng. Trong các Chúa nhật trước, tiên tri Isaia đã loan báo cho dân chúng về Đấng Thiên sai, tiếp đến thánh Gioan Tẩy giả thúc giục mọi người hãy sám hối để được ơn tha tội trong khi đón chờ , đồng thời mách bảo cho mọi người cách thức dọn đường cho Chúa đến.
   

 • CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C

   

  CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?

  +++

  A. DẪN NHẬP

   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.