slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • Tư cách của người lãnh đạo

  CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A
  +++
  A. DẪN NHẬP

  Người ta thường nói :”Tốt danh hơn lành áo”(Tục ngữ) hay “Hổ tử lưu bì”(Cọp chết để da), tất cả đều nói lên chân lý này : trên đời ai cũng muốn có danh thơm tiếng tốt, ngay cả sau khi chết. Danh thơm tiếng tốt phải phát xuất tự con người, cả trong lẫn ngoài, chứ không phải chỉ có cái mẽ bề ngoài, nhất là cái bề ngoài giả dối.

 • Giới răn trọng nhất

  CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A
  +++
  A. DẪN NHẬP

  Tình yêu ! Một từ rất quen thuộc, ai cũng biết nhưng người ta chưa hiểu hết nội dung phong phú của nó, hoặc hiểu tình yêu một cách lệch lạc hoặc hiểu một cách phiến diện. Do đó, nhiều khi người ta đã làm mất ý nghĩa cao qúi của tình yêu, đồng hóa tình yêu với tình dục. Người ta chỉ biết dùng tình yêu để tìm đến những thú vui hạ đẳng mà không biết nâng cao tâm hồn lên.

 • Phải trả về cho ai?

  CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A
  +++
  A. DẪN NHẬP

  Thiên Chúa có thể dùng mọi phương tiện để thực hiện ý định của Ngài. Ngài dùng ngay cả vua ngoại đạo để giải thoát dân Ngài. Mọi sự đều ở trong tay Chúa. Chúa muốn thế nào thì được như vậy, không ai có thể phá bỏ được kế hoạch của Thiên Chúa.

 • Dự tiệc cưới Nước Trời

  CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A
  +++

  A. DẪN NHẬP

  Bài Tin mừng hôm nay nói về bàn tiệc Nước Trời. Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết : Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài mở rộng cửa để đón tiếp mọi người vào dự bàn tiệc Nước Trời. Lời mời gọi có tính cách rộng rãi, Ngài mời gọi mọi người không trừ ai, dù tốt dù xấu, miễn là phòng tiệc phải đầy người.

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.