slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  THÂN PHẬN TIÊN TRI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  LỜI TIÊN TRI ĐÃ ỨNG NGHIỆM
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Trong cuộc lưu đầy ở Babylon, dân Do thái bị quân thù hành hạ áp bức, nhiều người đã tuyệt vọng vì tương lai rất mịt mờ, nhưng tiên tri Isaia đã báo cho họ biết là họ sẽ được giải phóng.  Khi trở về quê hương, họ đã qui tụ lại làm việc thờ phượng Chúa, ghi lại các hồng ân Thiên Chúa đã ban cho họ suốt dòng lịch sử và nhớ lại Giao ước bị bỏ quên (Bài đọc 1).
   

 • CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  TIỆC CƯỚI CANA
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Chúa nhật hôm nay có liên quan đến lễ Hiển linh và lễ Đức Giêsu chịu phép rửa vì trong cả ba lễ đó, Đức Giêsu đều tỏ vinh quang của mình ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
   

 • CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C

  KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Trước khi bước vào đời sống công khai đi rao giảng Tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đến xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho mình tại sông Giorđan. Ngài hòa nhập với dòng người đến nhận phép rửa, không phải để xin ơn tha tội vì Ngài là Đấng trong sạch vô cùng, nhưng Ngài nêu gương khiêm hạ cho mọi người; đồng thời thánh hóa nước để thanh tẩy trong phép Rửa tội mà Ngài sẽ thiết lập.
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.