slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

   
   
  ĐỨC GIÊSU BIẾN HÌNH
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Mùa Chay là thời gian tập chiến đấu và chiến thắng ma quỉ cũng như các khuynh hướng xấu để đổi mới con người cũ của mình, làm cho linh hồn trở lại thời thanh xuân của ân sủng. Vì thế, mỗi năm, vào Chúa nhật thứ hai mùa Chay, Giáo hội cho chúng ta nghe đoạn Tin mừng về việc Đức Giêsu biến hình để khích lệ chúng ta.
   

 • CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C

   
   
  CHỐNG LẠI CƠN CÁM DỖ
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa chay thánh. Thứ Tư vừa qua, Giáo hội mời gọi chúng ta đi vào một cuộc hành trình, hành trình Mùa chay, đó là một cuộc hành trình hướng tới lễ Phục sinh. Chúng ta là những người đã được chịu phép rửa tội, nhưng chưa hoàn toàn sống đời sống của một Kitô hữu. Mùa Chay mời gọi chúng ta thay đổi tâm hồn, và sống Tin mừng một cách trọn vẹn.
   

 • Con là thân tro bụi - (Thứ Tư Lễ Tro)

  Hôm nay là Thứ Tư lễ Tro, ngày khai mạc Mùa Chay thánh. Theo lời thánh Phaolô: ”Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2Cr 6,2b)). Mùa Chay giúp chúng ta thực hành tinh thần thống hối, điều chỉnh lại hướng đi của mình và biết quay trở về với Chúa.

  Mỗi người được xức tro trên đầu để chỉ sự khiêm nhường thống hối. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa việc xức tro, đồng thời cầu xin Chúa giúp sức để thi hành trong Mùa Chay này những lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí.

  I. TÓM TẮT VỀ LỄ TRO

 • CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  THIÊN CHÚA KÊU GỌI CON NGƯỜI
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Có thể nói chủ đề của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là “Ơn gọi”. Thiên Chúa muốn con người tham gia vào công cuộc cứu chuộc của Ngài. Vì thế, mỗi người đều có ơn gọi làm tông đồ, hay nói cách khác, mỗi người có ơn gọi làm chứng nhân.
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.