slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • TIN THEO ĐỨC KITÔ

   
  CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B
   
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Đức Giêsu là ai ? Đây là câu hỏi được đặt ra nơi người Do thái thời Chúa Giêsu, và ngày nay người ta vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi ấy. Thậm chí có người phủ nhận con người lịch sử của Đức Giêsu và coi đó chỉ là một con người huyền thoại.
   

 • CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  NGƯỜI CHỮA HỌ KHỎI CÂM ĐIẾC
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  LỀ LUẬT VÀ TRUYỀN THỐNG
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng của Ngài và ban cho họ Lề luật để tuân giữ. Đối với họ, nhiệt thành tuân theo Lề luật là một cách thể hiện lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Ai yêu mến Lề luật và đem ra thực hành được kể là người khôn  ngoan vì Lề luật sẽ trở nên cho họ nguồn phát sinh sự khôn ngoan và đường dẫn tới sự sống và hạnh phúc.
   

 • CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  QUYẾT BƯỚC THEO CHÚA
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.