slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • Nhẫn nại là yêu thương

  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
   

  Tin mừng: Mt 13, 24-43
  “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”

  Bạn thân mến,

  Câu chuyện dụ ngôn lúa và cỏ lùng mà chúng ta nghe hôm nay là do Đức Chúa Giê-su kể, qua lời tường thuật của thánh sử Mát-thêu, bạn nghe xong chắc hẳn khen ngợi Đức Chúa Giê-su thật tài giỏi, vì biết lấy hoàn cảnh thực tế của cuộc sống để dạy dỗ và hướng dẫn dân chúng hiểu được Nước Trời, nhưng tầm quan trọng của dụ ngôn lúa và cỏ lùng là ở chỗ này, bạn thử cùng tôi suy tư xem sao:

 • “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”

  CHỦA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

  Tin mừng: Mt 11, 25-30.

  Bạn thân mến,

  Đức Chúa Giê-su mời gọi bạn và tôi hãy học với Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường, lời mời gọi này không làm cho bạn và tôi trở thành người nhụt chí hoặc trở thành người sống an phận, nhưng trái lại, nó sẽ khiến bạn và tôi trở thành người có sức mạnh hơn cả đội quân hùng hậu, và lòng cảm thông sâu sắc với những bất hạnh của tha nhân.

 • LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ C

   
  CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN
  +++
  A. DẪN NHẬP 
   

 • LỄ CHÚA BA NGÔI C

   
  TIN NHẬN MẦU NHIỆM CAO CẢ
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Trong các nghi lễ Phụng vụ chúng ta mừng một mầu nhiệm, nhưng trong Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính một mầu nhiệm cao cả và thâm sâu nhất trong đạo, đó là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm không là điều nghịch lý nhưng chỉ nghịch thường hay siêu lý. Với lý trí con người, không ai có thể hiểu thấu được, nhưng vì là mầu nhiệm do Đức Giêsu đã mạc khải cho loài người, nên chúng ta chỉ biết cúi đầu tin nhận với lòng tôn kính và mến yêu.
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.