slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
ĐỪNG GIẢ HÌNH! ( 27/08/14 THỨ TƯ TUẦN 21 TN ) 9/7/14 465
LỀ LUẬT: CÔNG LÝ, NHÂN ÁI VÀ THÀNH TÍN ( 26/08/14 THỨ BA TUẦN 21 TN ) 9/7/14 470
KHOÁ CỬA KHÔNG CHO VÀO! ( 25/08/14 THỨ HAI TUẦN 21 TN ) 9/7/14 476
NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO ( CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 601
ANH EM NÓI THẦY LÀ AI? ( 24/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A ) 8/17/14 614
SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ ( 23/08/14 THỨ BẢY TUẦN 20 TN ) 8/17/14 561
ĐỨC KHIẾT TỊNH LÊN NGÔI ( 22/08/14 THỨ SÁU TUẦN 20 TN ) 8/17/14 542
BIẾT CHUẨN BỊ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI ( 21/08/14 THỨ NĂM TUẦN 20 TN ) 8/17/14 556
YÊU THƯƠNG VƯỢT QUÁ CÔNG BÌNH ( 20/08/14 THỨ TƯ TUẦN 20 TN ) 8/17/14 525
THEO CHÚA, ĐƯỢC GÌ? ( 19/08/14 THỨ BA TUẦN 20 TN ) 8/17/14 523
ĐIỀU RĂN NHỎ MỖI NGÀY ( 18/08/14 THỨ HAI TUẦN 20 TN ) 8/17/14 528
CHÚA MUỐN CỨU RỖI MỌI NGƯỜI ( CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 563
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 516
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 549
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA ( 16/08/14 THỨ BẢY TUẦN 19 TN ) 8/17/14 503
SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ ( 15/08/14 THỨ SÁU TUẦN 19 TN ) 8/17/14 515
LÀM SAO THA THỨ? ( 14/08/14 THỨ NĂM TUẦN 19 TN ) 8/17/14 516
Các nghĩa của từ “pneuma” (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an 8/17/14 827
NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI ( 13/08/14 THỨ TƯ TUẦN 19 TN ) 8/17/14 582
SỐNG KHIÊM NHƯỜNG ( 12/08/14 THỨ BA TUẦN 19 TN ) 8/17/14 523

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.