slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Image

“Dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của một người Cha đầy lòng thương xót, đầy nhẫn nại với chúng ta. Người thấu hiểu chúng ta, chờ đợi chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta mà không bao giờ mệt mỏi, nếu chúng ta chạy đến với Người với tâm hồn sám hối… Lòng thương xót sẽ biến đổi thế giới. Một chút lòng thương xót thôi cũng làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công chính” (Kinh Truyền Tin, 17-03-2013).

Title Updated date Total views
NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO ( CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 576
ANH EM NÓI THẦY LÀ AI? ( 24/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A ) 8/17/14 587
SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ ( 23/08/14 THỨ BẢY TUẦN 20 TN ) 8/17/14 533
ĐỨC KHIẾT TỊNH LÊN NGÔI ( 22/08/14 THỨ SÁU TUẦN 20 TN ) 8/17/14 514
BIẾT CHUẨN BỊ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI ( 21/08/14 THỨ NĂM TUẦN 20 TN ) 8/17/14 525
YÊU THƯƠNG VƯỢT QUÁ CÔNG BÌNH ( 20/08/14 THỨ TƯ TUẦN 20 TN ) 8/17/14 498
THEO CHÚA, ĐƯỢC GÌ? ( 19/08/14 THỨ BA TUẦN 20 TN ) 8/17/14 494
ĐIỀU RĂN NHỎ MỖI NGÀY ( 18/08/14 THỨ HAI TUẦN 20 TN ) 8/17/14 500
CHÚA MUỐN CỨU RỖI MỌI NGƯỜI ( CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 537
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 489
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 521
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA ( 16/08/14 THỨ BẢY TUẦN 19 TN ) 8/17/14 476
SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ ( 15/08/14 THỨ SÁU TUẦN 19 TN ) 8/17/14 485
LÀM SAO THA THỨ? ( 14/08/14 THỨ NĂM TUẦN 19 TN ) 8/17/14 486
Các nghĩa của từ “pneuma” (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an 8/17/14 736
NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI ( 13/08/14 THỨ TƯ TUẦN 19 TN ) 8/17/14 555
SỐNG KHIÊM NHƯỜNG ( 12/08/14 THỨ BA TUẦN 19 TN ) 8/17/14 495
ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA ( 11/08/14 THỨ HAI TUẦN 19 TN ) 8/17/14 487
HÃY TÌM GẶP THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A ) 8/7/14 541
LÒNG TIN XUA TAN NỖI SỢ ( 10/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A ) 8/7/14 587

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.