slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
ĐỪNG GIẢ HÌNH! ( 27/08/14 THỨ TƯ TUẦN 21 TN ) 9/7/14 582
LỀ LUẬT: CÔNG LÝ, NHÂN ÁI VÀ THÀNH TÍN ( 26/08/14 THỨ BA TUẦN 21 TN ) 9/7/14 574
KHOÁ CỬA KHÔNG CHO VÀO! ( 25/08/14 THỨ HAI TUẦN 21 TN ) 9/7/14 572
NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO ( CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 728
ANH EM NÓI THẦY LÀ AI? ( 24/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A ) 8/17/14 719
SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ ( 23/08/14 THỨ BẢY TUẦN 20 TN ) 8/17/14 676
ĐỨC KHIẾT TỊNH LÊN NGÔI ( 22/08/14 THỨ SÁU TUẦN 20 TN ) 8/17/14 644
BIẾT CHUẨN BỊ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI ( 21/08/14 THỨ NĂM TUẦN 20 TN ) 8/17/14 653
YÊU THƯƠNG VƯỢT QUÁ CÔNG BÌNH ( 20/08/14 THỨ TƯ TUẦN 20 TN ) 8/17/14 626
THEO CHÚA, ĐƯỢC GÌ? ( 19/08/14 THỨ BA TUẦN 20 TN ) 8/17/14 625
ĐIỀU RĂN NHỎ MỖI NGÀY ( 18/08/14 THỨ HAI TUẦN 20 TN ) 8/17/14 628
CHÚA MUỐN CỨU RỖI MỌI NGƯỜI ( CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 682
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 615
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 687
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA ( 16/08/14 THỨ BẢY TUẦN 19 TN ) 8/17/14 607
SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ ( 15/08/14 THỨ SÁU TUẦN 19 TN ) 8/17/14 631
LÀM SAO THA THỨ? ( 14/08/14 THỨ NĂM TUẦN 19 TN ) 8/17/14 614
Các nghĩa của từ “pneuma” (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an 8/17/14 1,109
NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI ( 13/08/14 THỨ TƯ TUẦN 19 TN ) 8/17/14 687
SỐNG KHIÊM NHƯỜNG ( 12/08/14 THỨ BA TUẦN 19 TN ) 8/17/14 629

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.