slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
TÌNH YÊU CHÚA QUA THÁNH GIÁ ( 14/09/14CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A ) 9/21/14 487
XEM QUẢ BIẾT CÂY ( 13/09/14 THỨ BẢY TUẦN 23 TN ) 9/21/14 470
ĐI TRONG ÁNH SÁNG ( 12/09/14 THỨ SÁU TUẦN 23 TN ) 9/21/14 497
YÊU THƯƠNG, MỘT ĐÒI BUỘC ( 11/09/14 THỨ NĂM TUẦN 23 TN ) 9/7/14 509
CẢM NẾM HẠNH PHÚC HÔM NAY ( 10/09/14THỨ TƯ TUẦN 23 TN ) 9/7/14 533
CHÚA CHỌN CỘNG SỰ VIÊN ( 09/09/14 THỨ BA TUẦN 23 TN ) 9/7/14 531
TA LÀ ĐOÀN CON THIÊN CHÚA ( 08/09/14 THỨ HAI TUẦN 23 TN ) 9/7/14 502
VIỆC SỬA LỖI TRONG CỘNG ĐOÀN ( CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A ) 9/7/14 501
SỬA LỖI ANH EM ( 07/09/14CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A ) 9/7/14 538
CỨU TRỢ KHẨN CẤP ( 06/09/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN ) 9/7/14 530
SỐNG ĐẠO CÁCH PHÙ HỢP ( 05/09/14 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN ) 9/7/14 512
TỪ KINH NGẠC HƯỚNG ĐẾN SỰ VÔ TẬN ( 04/09/14 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN ) 9/7/14 483
TRUYỀN GIÁO: ƠN GỌI VÀ BỔN PHẬN CỦA KITÔ HỮU ( 03/09/14THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN ) 9/7/14 494
ĐỪNG NGHE THEO THẦN Ô UẾ ( 02/09/14 THỨ BA TUẦN 22 TN ) 9/7/14 477
ĐỂ LỜI CHÚA LÀ SỨC SỐNG... ( 01/09/14 THỨ HAI TUẦN 22 TN ) 9/7/14 461
ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA ( CHÚA NHẬT 22 THUỜNG NIÊN A ) 9/7/14 474
LIỀU SỰ SỐNG VÌ NƯỚC TRỜI ( 31/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 22TN – A ) 9/7/14 472
LÀM KINH TẾ CHO NƯỚC CHÚA ( 30/08/14 THỨ BẢY TUẦN 21 TN ) 9/7/14 466
PHÚC THAY NGƯỜI “CHỊU KHỐN NẠN VÌ ĐẠO NGAY” ( 29/08/14 THỨ SÁU TUẦN 21 TN ) 9/7/14 494
LÀ NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA ( 28/08/14 THỨ NĂM TUẦN 21 TN ) 9/7/14 511

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.