slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
Bài 17: Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Phaolô có nhiều bạn đồng hành và cộng tác với Ngài, những ai là người đáng chú ý? (tiếp theo) 11/26/11 2,124
Bài 16: Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Phaolô có nhiều bạn đồng hành và cộng tác với Ngài, những ai là người đáng chú ý? 11/26/11 1,871
Bài 15: Thánh Phaolô được xem là người thành lập nhiều cộng đoàn, vậy Ngài đi rao giảng và thành lập những cộng đoàn ấy thế nào? 11/26/11 1,921
Bài 14: Thánh Phaolô bắt bớ các Kitô hữu khi nào, và tại sao? 11/25/11 1,793
Bài 13:Thánh Phaolô có vợ con gỉ không? 11/25/11 1,852
Bài 12: Thánh Phaolô là người Do Thái, làm sao có thể là công dân Rôma? 11/25/11 1,804
Bài 11: Tại sao gọi Phaolô là tông đồ dân ngoại ? 11/25/11 1,755
Bài 10: Có sách ghi Phaolô là tác giả thư gửi tín hữu Do thái, sao không thấy Giáo hội nói đến? 11/25/11 1,691
Bài 9: Quan hệ giữa Phaolô với những tông đồ và Kitô hữu khác thế nào? (tiếp theo) 11/25/11 1,783
Bài 8: Quan hệ giữa Phaolô với những tông đồ và Kitô hữu khác thế nào? 11/25/11 1,895
Bài 7: Quan hệ giữa thánh Phêrô và thánh Phaolô thế nào? 11/25/11 1,833
Bài 6: Tại sao Phaolô được gọi là tông đồ trong khi Ngài không là một trong mười hai người được Chúa Giêsu chọn? 11/25/11 1,869
Bài 5: Những hành trình truyền giáo của thánh Phaolô như thế nào? 11/25/11 1,714
Bài 4: Có phải Saolô đổi tên Phaolô sau khi trở lại không? Và có ý nghĩa gì? 11/25/11 1,849
Bài 3: Thánh Phaolô viết bao nhiêu thư? Và khi nào? 11/25/11 1,817
Bài 2: Tại sao ta cần học hỏi thêm về thánh Phaolô? 11/25/11 1,783
Bài 1: Thánh Phaolô là ai? 11/25/11 1,795
Bài Giáo Lý XX của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô - Cái Chết và Di Sản của Thánh Phaolô 11/25/11 2,087
Bài Giáo Lý XIX của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Quan điểm Thần Học của các Thư Mục Vụ 11/25/11 1,809
Bài Giáo Lý XVIII của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Đức Kitô là Đầu Hội Thánh và Vũ Trụ 11/25/11 1,807

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.