slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
THẬP GIÁ CHIẾN THẮNG SỰ ÁC ( 30/09/14 THỨ BA TUẦN 26 TN ) 10/7/14 526
NHẬN RA THIÊN CHÚA ( 29-09-2014) 10/7/14 513
HÃY BẮT TAY VÀO VIỆC ( CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A ) 10/7/14 558
TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA ( 28/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A ) 10/6/14 499
CHỌN THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ ( 27/09/14 THỨ BẢY TUẦN 25 TN ) 10/6/14 491
ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? ( 26/09/14 THỨ SÁU TUẦN 25 TN ) 10/6/14 495
ÔNG NÀY LÀ AI? ( 25/09/14 THỨ NĂM TUẦN 25 TN ) 10/6/14 495
NGƯỜI TÔNG ĐỒ SIÊU THOÁT ( 24/09/14 THỨ TƯ TUẦN 25 TN ) 10/6/14 498
NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ( 23/09/14 THỨ BA TUẦN 25 TN ) 10/6/14 486
LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH NÀO? ( 22/09/14THỨ HAI TUẦN 25 TN ) 10/6/14 486
THÁNG MÂN CÔI . 10/2/14 729
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 533
THUÊ VÀ THƯƠNG ( 21/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A ) 9/21/14 539
HẠT GIỐNG RƠI VÀO BỤI GAI ( 20/09/14THỨ BẢY TUẦN 24 TN ) 9/21/14 519
NOI GƯƠNG CÁC NỮ MÔN ĐỆ ( 19/09/14 THỨ SÁU TUẦN 24 TN ) 9/21/14 516
GIỌT LỆ THỐNG HỐI ( 18/09/14 THỨ NĂM TUẦN 24 TN ) 9/21/14 495
KHI ĐỨC TIN THIẾU NỀN TẢNG ( 17/09/14 THỨ TƯ TUẦN 24 TN ) 9/21/14 489
CHẠNH LÒNG NƯỚC MẮT CỦA MẸ ( 16/09/14 THỨ BA TUẦN 24 TN ) 9/21/14 480
MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC ( 15/09/14 thứ hai tuần 24 tn 9/21/14 486
HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC ( CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 524

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.