slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
THẬP GIÁ CHIẾN THẮNG SỰ ÁC ( 30/09/14 THỨ BA TUẦN 26 TN ) 10/7/14 684
NHẬN RA THIÊN CHÚA ( 29-09-2014) 10/7/14 661
HÃY BẮT TAY VÀO VIỆC ( CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A ) 10/7/14 711
TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA ( 28/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A ) 10/6/14 657
CHỌN THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ ( 27/09/14 THỨ BẢY TUẦN 25 TN ) 10/6/14 667
ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? ( 26/09/14 THỨ SÁU TUẦN 25 TN ) 10/6/14 661
ÔNG NÀY LÀ AI? ( 25/09/14 THỨ NĂM TUẦN 25 TN ) 10/6/14 654
NGƯỜI TÔNG ĐỒ SIÊU THOÁT ( 24/09/14 THỨ TƯ TUẦN 25 TN ) 10/6/14 664
NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ( 23/09/14 THỨ BA TUẦN 25 TN ) 10/6/14 654
LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH NÀO? ( 22/09/14THỨ HAI TUẦN 25 TN ) 10/6/14 654
THÁNG MÂN CÔI . 10/2/14 942
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 677
THUÊ VÀ THƯƠNG ( 21/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A ) 9/21/14 702
HẠT GIỐNG RƠI VÀO BỤI GAI ( 20/09/14THỨ BẢY TUẦN 24 TN ) 9/21/14 670
NOI GƯƠNG CÁC NỮ MÔN ĐỆ ( 19/09/14 THỨ SÁU TUẦN 24 TN ) 9/21/14 685
GIỌT LỆ THỐNG HỐI ( 18/09/14 THỨ NĂM TUẦN 24 TN ) 9/21/14 679
KHI ĐỨC TIN THIẾU NỀN TẢNG ( 17/09/14 THỨ TƯ TUẦN 24 TN ) 9/21/14 659
CHẠNH LÒNG NƯỚC MẮT CỦA MẸ ( 16/09/14 THỨ BA TUẦN 24 TN ) 9/21/14 661
MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC ( 15/09/14 thứ hai tuần 24 tn 9/21/14 676
HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC ( CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 678

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.