slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Image

“Dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của một người Cha đầy lòng thương xót, đầy nhẫn nại với chúng ta. Người thấu hiểu chúng ta, chờ đợi chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta mà không bao giờ mệt mỏi, nếu chúng ta chạy đến với Người với tâm hồn sám hối… Lòng thương xót sẽ biến đổi thế giới. Một chút lòng thương xót thôi cũng làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công chính” (Kinh Truyền Tin, 17-03-2013).

Title Updated date Total views
TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA ( 28/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A ) 10/6/14 470
CHỌN THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ ( 27/09/14 THỨ BẢY TUẦN 25 TN ) 10/6/14 464
ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? ( 26/09/14 THỨ SÁU TUẦN 25 TN ) 10/6/14 463
ÔNG NÀY LÀ AI? ( 25/09/14 THỨ NĂM TUẦN 25 TN ) 10/6/14 469
NGƯỜI TÔNG ĐỒ SIÊU THOÁT ( 24/09/14 THỨ TƯ TUẦN 25 TN ) 10/6/14 470
NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ( 23/09/14 THỨ BA TUẦN 25 TN ) 10/6/14 456
LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH NÀO? ( 22/09/14THỨ HAI TUẦN 25 TN ) 10/6/14 457
THÁNG MÂN CÔI . 10/2/14 685
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 505
THUÊ VÀ THƯƠNG ( 21/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A ) 9/21/14 511
HẠT GIỐNG RƠI VÀO BỤI GAI ( 20/09/14THỨ BẢY TUẦN 24 TN ) 9/21/14 491
NOI GƯƠNG CÁC NỮ MÔN ĐỆ ( 19/09/14 THỨ SÁU TUẦN 24 TN ) 9/21/14 488
GIỌT LỆ THỐNG HỐI ( 18/09/14 THỨ NĂM TUẦN 24 TN ) 9/21/14 465
KHI ĐỨC TIN THIẾU NỀN TẢNG ( 17/09/14 THỨ TƯ TUẦN 24 TN ) 9/21/14 459
CHẠNH LÒNG NƯỚC MẮT CỦA MẸ ( 16/09/14 THỨ BA TUẦN 24 TN ) 9/21/14 449
MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC ( 15/09/14 thứ hai tuần 24 tn 9/21/14 454
HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC ( CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 485
TÌNH YÊU CHÚA QUA THÁNH GIÁ ( 14/09/14CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A ) 9/21/14 450
XEM QUẢ BIẾT CÂY ( 13/09/14 THỨ BẢY TUẦN 23 TN ) 9/21/14 436
ĐI TRONG ÁNH SÁNG ( 12/09/14 THỨ SÁU TUẦN 23 TN ) 9/21/14 462

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.