slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Title Updated date Total views
THẬP GIÁ CHIẾN THẮNG SỰ ÁC ( 30/09/14 THỨ BA TUẦN 26 TN ) 10/7/14 645
NHẬN RA THIÊN CHÚA ( 29-09-2014) 10/7/14 626
HÃY BẮT TAY VÀO VIỆC ( CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A ) 10/7/14 671
TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA ( 28/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A ) 10/6/14 615
CHỌN THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ ( 27/09/14 THỨ BẢY TUẦN 25 TN ) 10/6/14 618
ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? ( 26/09/14 THỨ SÁU TUẦN 25 TN ) 10/6/14 614
ÔNG NÀY LÀ AI? ( 25/09/14 THỨ NĂM TUẦN 25 TN ) 10/6/14 612
NGƯỜI TÔNG ĐỒ SIÊU THOÁT ( 24/09/14 THỨ TƯ TUẦN 25 TN ) 10/6/14 615
NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ( 23/09/14 THỨ BA TUẦN 25 TN ) 10/6/14 617
LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH NÀO? ( 22/09/14THỨ HAI TUẦN 25 TN ) 10/6/14 613
THÁNG MÂN CÔI . 10/2/14 900
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 644
THUÊ VÀ THƯƠNG ( 21/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A ) 9/21/14 665
HẠT GIỐNG RƠI VÀO BỤI GAI ( 20/09/14THỨ BẢY TUẦN 24 TN ) 9/21/14 632
NOI GƯƠNG CÁC NỮ MÔN ĐỆ ( 19/09/14 THỨ SÁU TUẦN 24 TN ) 9/21/14 629
GIỌT LỆ THỐNG HỐI ( 18/09/14 THỨ NĂM TUẦN 24 TN ) 9/21/14 640
KHI ĐỨC TIN THIẾU NỀN TẢNG ( 17/09/14 THỨ TƯ TUẦN 24 TN ) 9/21/14 624
CHẠNH LÒNG NƯỚC MẮT CỦA MẸ ( 16/09/14 THỨ BA TUẦN 24 TN ) 9/21/14 613
MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC ( 15/09/14 thứ hai tuần 24 tn 9/21/14 628
HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC ( CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A ) 9/21/14 641

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.