slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy tin phép lạ trước mắt

NGÀY THỨ 17:
BÀI ĐỌC
Lc 4, 24-30 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
SUY NIỆM
Tôi rất thích nghe kể và chứng kiến các di tích phép lạ. Hễ nghe chỗ này có Đức Mẹ hiện ra là tôi dò hỏi để nghe, hay nếu ở gần thì tôi có thể tới xem. Một lần kia, tôi nghe tin tức nói Đức Mẹ đang hiện ra trên cửa nhà của một người Mễ. Thế là tôi dò hỏi điạ chỉ và mò tới sau giờ làm việc. Khi tới nơi, tôi phải đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới đến lượt vào xem. Thì ra đó chỉ là vệt ánh sáng ở đâu đó chiếu lên cánh cửa có hình giống Đức Mẹ mà thôi. Có một phép lạ trước mắt tôi mà ngay cả Đức Mẹ cũng không làm được, đó là phép lạ Thánh Thể, khi bánh và rượu biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. Phép lạ này đã được chính Chúa Giêsu chứng nhận. Phép lạ ấy xảy ra trong thánh lễ hằng ngày, nhưng tôi xem thường và không tin lắm chỉ vì điều ấy xảy ra thường xuyên, và bởi mắt tôi chẳng xem thấy. Vì tôi kém tin hay xem thường phép lạ Thánh Thể như thế, nên mỗi khi rước lễ, Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn tôi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cho tôi cả. Lẽ ra khi được Chúa đụng chạm, tôi phải được đổi đời, tôi phải được chữa lành chứ? Đây mới là điều lạ lùng còn hơn phép lạ nữa.
THỰC HÀNH
Lc 4,27 Có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria.
- Với chính mình: tin vào Thánh Thể, tin vào Lời Chúa, tin sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn.
- Với tha nhân: không buồn phiền khi họ cho mình đạo đức giả, từ chối nghe nói về Chúa.
- Với Chúa: cám ơn Chúa Thánh Thể, cám ơn sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.
GHI NHỚ
Lc 4,24 Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, mỗi giây phút con còn sống trên đời này, đó chính là phép lạ Chúa đang làm cho con. Xin cho được niềm tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa trong con, trong Thánh Thể. Con cám ơn Chúa luôn kiên nhẫn trước những yếu kém đức tin của con. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.