slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Phục vụ chứ không phải để được phục vụ

NGÀY THỨ 13:
BÀI ĐỌC
Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
SUY NIỆM
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc Kinh Thánh không thấy có đoạn nào nói đến việc các môn đệ xách giầy, mở nón, bưng nước, hầu ăn cho Chúa Giêsu. Ngược lại, tôi chỉ thấy Chúa Giêsu lo ăn uống, chữa lành, và rửa chân cho dân chúng. Lẽ ra một bậc Thầy, một vị Chúa quyền uy, cao sang như Ngài thì phải có người luôn phiên hầu hạ, nâng khăn sửa túi, cầm gậy đội mũ, túc trực 24 trên 24 mới đúng luật đời. Thánh Kinh không mô tả về cách ăn mặc của Chúa Giêsu ra sao, nhưng có lẽ rất tầm thường, đơn sơ như những dân nghèo. Chúa Giê-su đã nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt8,20).  Chúa Giêsu là một tấm gương sáng về phục vụ chứ không phải để phục vụ. Tôi khâm phục Mẹ Têrêsa, nơi mẹ có phần nào phản ảnh sự phục vụ của Chúa Giêsu. Lối sống giản dị, khó nghèo của Mẹ là hình ảnh của một người cho đi chứ không phải là một người thụ hưởng, và lãnh nhận. Một lần kia, tôi nhìn thấy tấm hình của mẹ với đôi dép cũ mòn đã khiến tôi phải rơi lệ. Mẹ Têrêsa được cả thế giới yêu mến không phải vì Mẹ nói hay, giảng giỏi nhưng là ở những việc Mẹ làm và làm âm thầm. Người Mỹ có câu: một tấm hình đáng giá cả ngàn lời nói, thì việc làm của Mẹ đáng giá cả ngàn câu kinh. Tôi cũng nhận thấy một hình ảnh đẹp khác nơi giáo xứ của tôi. Hằng năm trong thánh lễ Rửa chân, khi cha chủ tế rửa chân xong cho ai thì ngài cúi xuống hôn lên bàn chân nguời đó.
Hôm nay, tôi phải học lại bài học phục vụ Chúa dạy: "Ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con". Tôi cũng cần xem tôi đã dấn thân phục vụ chưa? Khi phục vụ, tôi phải phục vụ với trái tim, nếu không sự phục vụ của tôi chỉ là nghĩa vụ phải làm mà thôi.
THỰC HÀNH
Mt 20,25-27 Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con".
- Với chính mình: xét lại xem tôi đang phục vụ hạy được phục vụ, tôi đã dấn thân phục vụ hay chưa phục vụ.
- Với tha nhân: phục vụ vì lợi ích phần hồn của họ, luôn xem mình là tôi tớ của họ trong Chúa Kitô.
- Với Chúa: xin Chúa ban cho ơn khiêm nhường, tinh thần phục vụ nghèo khó.
GHI NHỚ
 Mt 20,28 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, là môn đệ của Chúa, con phải là người phục vụ người khác. Xin cho con một trái tim phục vụ trong âm thầm, khiêm tốn và yêu thương. Chính con phải nhỏ bé, phải mờ đi để Chúa được sáng tỏ qua các việc phục vụ của con. Xin Chúa chúc lành cho những ai đã phục vụ con, đã cho con được phục vụ họ. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.