slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người ta

NGÀY THỨ 08:
BÀI ĐỌC
Mt7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy".
SUY NIỆM
Thánh Phanxicô quả đã sống đúng lời Chúa dạy hôm nay: "Các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế". Bài Kinh Hòa bình mà Ngài viết đã đánh động hàng triệu trái tim. Những gì được viết từ trái tim và với yêu thương thì rất ý nghĩa:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an.
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
Quy luật sống này tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ tuỳ theo "cái tôi" ở nơi mỗi người. Một thị nhân hỏi Đức Mẹ rằng: Mẹ ơi! Sao Mẹ đẹp quá vậy? Mẹ trả lời: Vì Mẹ yêu nhiều, con ạ. Mẹ yêu nhiều nên hôm nay Mẹ được nhiều người yêu Mẹ. Bạn và tôi cùng tâm niệm điều này: muốn được tha thứ hãy thứ tha, muốn được yêu thương hãy thương yêu, muốn vui vẻ hãy vui cười, muốn bình an hãy sống hòa bình v.v...
Với Chúa cũng thế, muốn Chúa thuộc về mình hãy thuộc về Chúa, muốn Chúa có mình thì hãy có Chúa, muốn Chúa nghe mình thì hãy nghe Chúa, muốn Chúa nhận lời thì hãy vâng lời Chúa, muốn Chúa cho thì mình hãy cho Chúa v.v... Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh là vậy.
THỰC HÀNH
  Mt7,12 Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế.
- Với chính mình: muốn được tình, tiền, tài hãy cho đi tình, tiền, tài.
- Với tha nhân: hãy cho họ các hoa quả của Chúa Thánh Thần: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.
- Với Chúa: hãy thuộc về Chúa, hãy nghe Chúa, hãy vâng lời Chúa, hãy cho Chúa v.v...
GHI NHỚ
Mt7,11 Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Cám ơn Chúa đã cho đi chính bản thân mình để cứu chuộc con. Chúa dạy con cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh. Mẹ Têrêsa thì nói, cho đi cho tới khi cảm thấy xót xa. Điều con muốn nhận chính là điều con cần cho đi. Xin dạy con nghiệm được như vậy. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.