slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy chỗi dậy

NGÀY THỨ 07:
BÀI ĐỌC
Gn3,1-10 Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.
SUY NIỆM
Hãy chỗi dạy, hãy giơ tay lên, hãy ngước mắt lên là hình ảnh của sự đổi đời, sự đầu phục, sự kêu cầu Chúa. Người con hoang đàng đầy tội lỗi đã can đảm đứng lên đi về nhà Cha. Phêrô gần chết chìm khi đi trên mặt nước đã giơ tay lên để Chúa Giêsu nắm lấy kéo ông lên. Gia-kêu lùn quá đã leo lên cây để ngước mắt nhìn Chúa. Thánh Phaolô đã nói, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, vì biết cậy nhờ sức mạnh của Chúa.
Trên hành trình đức tin, có những lúc tôi đã sa ngã nhưng tôi đã không chịu đứng dậy, tôi đã nằm yên trong vũng lầy êm ái, và ví thế tôi không trở về được, tôi không vượt thoát được. Thiên Chúa tạo dựng nên tôi, nhưng Ngài không thể cứu tôi, nếu tôi không tự do muốn Ngài làm điều đó. Kẻ thù của tôi không muốn tôi đứng dậy, không muốn tôi giơ tay lên, không muốn tôi ngước mắt lên nhìn Chúa. Chúng muốn tôi chạy trốn, ẩn núp như Adong và Evà xưa. Chúng muốn tôi sợ Chúa phạt, muốn tôi nghĩ Chúa chẳng thương tôi nữa. Dân Do-thái khi thấy đoàn kỵ binh đông đảo, với chiến mã hùng mạnh của Pharaoh đuổi theo, thì mọi người đều khiếp sợ, chạy trốn, chỉ có cụ già Môsê biết giơ tay lên trên biển cậy dựa vào quyền năng của Chúa.
Chúa Giêsu nói, Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi (Gioan 12,32). Hãy giơ tay lên để Chúa kéo tôi ra khỏi vực thẳm.
THỰC HÀNH
 Gn3,7-8 Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm.
- Với chính mình: Hãy đứng dậy, hãy giơ tay lên, hãy ngước nhìn lên Chúa khi sa ngã.
- Với tha nhân: giúp đỡ, nâng họ dậy qua lời an ủi, khích lệ, yêu thương.
- Với Chúa: tin vào Chúa, kêu cầu Danh Chúa, gọi tên Chúa.
GHI NHỚ
 Gn3,5 Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, xin cho con sức mạnh để can đảm đứng dậy trong những hố sâu, vực thẳm đen tối của cuộc đời. Con tin chỉ có mình Chúa mới cứu thoát và chữa lành cho con. Con xin đầu phục con người con cho Chúa, để Chúa thể hiện chương trình và thánh ý Chúa trên cuộc đời của con. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.