slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy chọn lựa sự sống

Ngày thứ 02:
BÀI ĐỌC
Đnl 30, 15-20 Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp".
SUY NIỆM
Hôm nay tôi và bạn hãy quyết định chọn lựa sự sống cho mình. Bạn sẽ nói: Ủa, tôi đang sống đây mà? Phải, tôi và bạn đang sống nhưng không phải hết mọi phần thân thể con người của tôi và bạn đang sống đâu, giống như cây cối, có lá xanh, có lá vàng úa, có cành tươi, có cành khô héo. Nếu tội lỗi đang đi vào đời sống tôi qua đôi mắt của tôi thì đôi mắt của tôi đang chết về mặt tâm linh. Nếu tư tưởng của tôi đang có những ác ý, thù hận, mưu đồ, trả thù, dâm dục... thì tư tưởng của tôi đang chết. Nếu trái tim của tôi ở bên cạnh người vợ, người chồng mà luôn có hình bóng của một người khác thì trái tim tôi, hôn nhân của tôi cũng đang chết v.v... Và nếu tôi đang chết vì những điều ấy thì ơn cứu độ Chúa Giêsu cũng đang chết nơi thân xác tội lỗi của tôi.
Vậy, hôm nay tôi phải can đảm nói to sự chọn lựa cho đời sống tâm linh của mình rằng: Tôi chọn Chúa Giêsu. Tôi chọn Sự thật. Tôi chọn Ánh sáng. Tôi chọn Sự sống trong Chúa Kitô. Tôi chọn từ bỏ tội lỗi. Tôi chọn trở về với gia đình. Tôi chọn trở về với Chúa...
THỰC HÀNH
Đnl 30,19b-20 Hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em.
- Với chính mình: chọn sống công chính, sống sự thật, từ bỏ tội lỗi, ích kỷ, kiêu căng, khoe khoang, làm biếng.
- Với tha nhân: chọn sống yêu thương, chung thuỷ, nâng đỡ, chia sẻ, hy sinh.
- Với Chúa: chọn sống thân mật với Chúa, sống với Lời Chúa, sống trong đường lối Chúa.
GHI NHỚ
 Đnl 30,16 Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, con cám ơn Cha đã cho con sự sống, sự tự do chọn lựa đời sống của con. Con cám ơn Cha đã chọn con, đã sinh ra con. Hôm nay, con muốn thưa với Cha rằng: con xin chọn Cha là Chúa, là Vua, là Bạn, là Người tình của con. Con xin long trọng và thành tâm tuyên hứa lại lời hứa của con khi lãnh nhận phép Rửa tội. Con xin thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.