slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin Cầu cho linh hồn Anh Vincente Nguyễn Thanh Tòng mới qua đời.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Vincente  Nguyễn Thanh Tòng là thành viên mới qua đời tại San Lorenzo  California. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của Thánh Vincente bổn mạng sớm đưa linh hồn Anh về hưởng tôn nhan Chúa.
 

Comments

Cursillo-online xin chia buồn đến Bà Cụ, Chị Tòng , Hai Cháu , Gia Đình Khai Phá Giáo Phận Long Xuyên cùng Tang Quyến .
Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria , Các Thánh Quan Thầy Cursillo-online Luôn Chúc lành cho Bà Cụ , Chị Tòng 2 cháu và tang quyến .  
Thành kính phân ưu
Cursillo-online


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.