slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh mục Anthony Phan Lâm qua đời lúc 3g00 sáng Chúa Nhật 05.08.2012 tại St.Rose Hospital, Hayward, CA, USA

 Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho Cha Antôn  Phan Lâm thuộc Giáo Phận Oakland California vừa qua đời tại St Rose Hospital Hayward, California USA.  Xin Thiên Chúa Giàu lòng xót thương qua lời bầu cử Mẹ Maria và  Thánh Antôn bổn mạng Cha , sớm đưa Cha về hưởng nhan Thánh Chúa.
 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.