slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin Cầu cho linh hồn Anh Giuse Nguyễn Văn Phúc qua đời tại Việt Nam.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh  Giuse Nguyễn Văn Phúc anh của anh Nguyễn Vinh nhóm phaolo 36 vừa qua đời tại việt Nam. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của Thánh Giuse bổn mạng sớm đưa linh hồn Anh Giuse về hưởng tôn nhan Chúa.
 

Comments

Nhóm PhaoLo xin chia buồn cùng với Vinh và Tang Quyến.  


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.