slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Theresa Maria là thân mẫu của Linh mục Peter Phan Thế Lực,

Trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ :  Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn . Bà Cố Theresa Maria Nguyễn Thị Sáng là thân mẫu của Linh mục Peter Phan Thế Lực,  Nguyên Chánh Xứ Thánh Đường St. Patrick Co-Cathedral Giáo Phận San Jose, California qua đời lúc 10 giờ 17 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2012
Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Theresa bồn mạng Bà Cố , các Thánh bổn mạng Cursillo-online sớm đưa linh hồn Bà Cố Theresa về hưởng tôn nhan Chúa 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.