slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Ý cầu nguyện

Là thành viên của Cursillo-online Qúi vị được vào trang này để đăng những ý chỉ cầu nguyện cho người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè hay những trường hợp cần cầu nguyện. Cursillo-online xin mọi người chúng ta vì lòng bác ái dành một ít phút trong ngày để cùng hiệp ý cầu nguyện cho những ý chỉ sau đây:

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.