slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Long Bình Kinh G2 Giáo Phận Long Xuyên

Mọi giúp đỡ đóng góp xin qúi Ân Nhân liên lạc với Cha Xứ Long Bình.

Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn

Nhà Thờ Long Bình

354 Ấp G2, Thạnh An

Huyện Vĩnh Thạnh , TP Cần Thơ , Việt Nam

Điện Thoại: 0913.158.510  hay qua email : jostuando@yahoo.com  

Trang nhà  :   www.longbinhg2.org

 

 

 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.