Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Maria mẹ của chị Bích anh Hoàng trong PT Sacramento vừa mới qua đời.

PT Cursillo Sacramento vừa nhận được tin Mẹ chị Bích anh Hoàng, linh hồn Cụ Maria mới về cùng Chúa.
 
Xin thành thật phân uư cùng anh chị, tang gia và tang quyến. Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn Cụ Maria vào hưởng nhan thánh Chúa đời đời và bình an Thiên Chúa luôn ở cùng tang gia và tang quyến trước sự ra đi của Cụ.
 
Xin thành kính phân uư.
 
TM BĐH
Vương Anh Tuấn