slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  TIỆC CƯỚI CANA
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Chúa nhật hôm nay có liên quan đến lễ Hiển linh và lễ Đức Giêsu chịu phép rửa vì trong cả ba lễ đó, Đức Giêsu đều tỏ vinh quang của mình ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
   

 • CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C

  KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Trước khi bước vào đời sống công khai đi rao giảng Tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đến xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho mình tại sông Giorđan. Ngài hòa nhập với dòng người đến nhận phép rửa, không phải để xin ơn tha tội vì Ngài là Đấng trong sạch vô cùng, nhưng Ngài nêu gương khiêm hạ cho mọi người; đồng thời thánh hóa nước để thanh tẩy trong phép Rửa tội mà Ngài sẽ thiết lập.
   

 • LỄ HIỂN LINH

   
   
  THIÊN CHÚA TỎ MÌNH RA CHO NHÂN LOẠI
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Lễ hôm nay là lễ “Hiển linh” mà ngày xưa gọi là Lễ Ba Vua. “Hiển linh” là biểu lộ thần tính. Điều mà Giáo hội kính nhớ và vui mừng cử hành là việc Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã đến và tỏ mình ra cho nhân loại.
   

 • LỄ GIÁNG SINH

   
   
  GIÁNG SINH, LỄ CỦA TÌNH THƯƠNG
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.