slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • Con là thân tro bụi - (Thứ Tư Lễ Tro)

  Hôm nay là Thứ Tư lễ Tro, ngày khai mạc Mùa Chay thánh. Theo lời thánh Phaolô: ”Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2Cr 6,2b)). Mùa Chay giúp chúng ta thực hành tinh thần thống hối, điều chỉnh lại hướng đi của mình và biết quay trở về với Chúa.

  Mỗi người được xức tro trên đầu để chỉ sự khiêm nhường thống hối. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa việc xức tro, đồng thời cầu xin Chúa giúp sức để thi hành trong Mùa Chay này những lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí.

  I. TÓM TẮT VỀ LỄ TRO

 • CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  THIÊN CHÚA KÊU GỌI CON NGƯỜI
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Có thể nói chủ đề của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là “Ơn gọi”. Thiên Chúa muốn con người tham gia vào công cuộc cứu chuộc của Ngài. Vì thế, mỗi người đều có ơn gọi làm tông đồ, hay nói cách khác, mỗi người có ơn gọi làm chứng nhân.
   

 • CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  THÂN PHẬN TIÊN TRI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C

   
   
  LỜI TIÊN TRI ĐÃ ỨNG NGHIỆM
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Trong cuộc lưu đầy ở Babylon, dân Do thái bị quân thù hành hạ áp bức, nhiều người đã tuyệt vọng vì tương lai rất mịt mờ, nhưng tiên tri Isaia đã báo cho họ biết là họ sẽ được giải phóng.  Khi trở về quê hương, họ đã qui tụ lại làm việc thờ phượng Chúa, ghi lại các hồng ân Thiên Chúa đã ban cho họ suốt dòng lịch sử và nhớ lại Giao ước bị bỏ quên (Bài đọc 1).
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.