slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  BỮA TIỆC THÁNH THỂ
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Ăn uống là nhu cầu khẩn thiết cho con người, nó cần thiết đến nỗi người ta phải nói :” thực vi tiên”: lấy cái ăn làm đầu. Trong cuộc lữ hành của dân Do thái đi về đất hứa, Thiên Chúa đã ban manna cho họ để làm lương thực hằng ngày trong suốt 40 năm ở hoang địa. Tuy manna ấy là vật từ trời xuống nhưng chỉ là bánh vật chất nuôi thể xác, không có sức đem lại sự sống vĩnh cửu cho người ăn. Cha ông họ đã ăn manna ấy nhưng đã chết.
   

 • CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG
  +++
   
  A. DẪN NHẬP
   
            Đời là một cuộc hành trình đi về quê trời. Con đường về trời vừa xa lại vừa khó khăn. Lương thực cho cuộc hành trình phải được đầy đủ. Nhưng lương thực chúng ta phải có là gì ? Lấy đâu ra thứ lương thực đó ?  Hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ bảo cho chúng ta thứ lương thực mà Ngài sẽ ban cho. Đó là bánh hằng sống từ trời xuống.
   

 • CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  LƯƠNG THỰC CHÚA BAN CHO CON NGƯỜI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  CHÚA BAN CỦA ĂN CHO LOÀI NGƯỜI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.