slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

5 Phút Lời Chúa Cho Mỗi Ngày

 • LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG ( THỨ BA TUẦN 22 TN )

  Lc 4,31-37
   
  “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực và ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.” (Lc 4,36)

 • Đời sống mới trong Chúa Kitô

  NGÀY THỨ 40, Thứ 7 Tuần Thánh:
  BÀI ĐỌC
  Rm 6:3-11 Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế.

 • Hãy được chữa lành

  NGÀY THỨ 39, Thứ 6 Tuần Thánh:
  BÀI ĐỌC
  Is 53:4-10 Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta.

 • Hãy rửa chân cho nhau

  NGÀY THỨ 38, Thứ 5 Tuần Thánh:
  BÀI ĐỌC

 • Khi tôi là Giuđa

  NGÀY THỨ 37, Thứ 4 Tuần Thánh:
  BÀI ĐỌC

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.