slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

5 Phút Lời Chúa Cho Mỗi Ngày

 • Muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người ta

  NGÀY THỨ 08:
  BÀI ĐỌC
  Mt7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

 • Hãy chỗi dậy

  NGÀY THỨ 07:
  BÀI ĐỌC
  Gn3,1-10 Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

 • Hãy lắng nghe để Chúa nói

  NGÀY THỨ 06:
  BÀI ĐỌC
  Mt 6,7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

 • Làm vì chính Chúa, vì Danh Chúa

  Ngày thứ 05:
  BÀI ĐỌC

 • Loại bỏ xấu xa khỏi tâm hồn

  Ngày thứ 04:
  BÀI ĐỌC

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.