slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN.

Image

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đi trước để dọn chỗ cho đoàn con và mai đây Chúa sẽ trở lại để đưa đoàn con về với Chúa.

Xin cho anh chị em tín hữu đã ly trần nhưng còn đang được thanh luyện, sớm thoát khỏi chốn luyện hình để đến nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ trên thiên quốc và được đồng hưởng hạnh phúc cùng với ba ngôi Thiên Chúa và triều thần thánh đến muôn đời. Amen.

Title Updated date Total views
THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN. 10/31/14 47
THA THỨ CHO NHAU ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA ( 08/10/14 THỨ TƯ TUẦN 27 TN ) 10/7/14 70
KÍNH MỪNG MA-RI-A ( 07/10/14 THỨ BA TUẦN 27 TN ) 10/7/14 59
NƯỚC TRỜI Ở GIỮA CHÚNG TA ( 06/10/14 THỨ HAI TUẦN 27 TN ) 10/7/14 57
VƯỜN NHO CỦA CHÚA ( CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A ) 10/7/14 67
ƠN GỌI CỦA ĐỨC MA-RI-A ( 05/10/14 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A ) 10/7/14 49
ĐƯỢC ĐÓNG ẤN ĐỂ HƯỞNG NIỀM VUI THIÊN ĐÀNG ( 04/10/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN ) 10/7/14 52
NHẪN NẠI-BAO DUNG, ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI TRUYỀN GIÁO ( 03/10/14 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN ) 10/7/14 46
ĐỪNG LÀM KHÓ THIÊN THẦN ( 02/10/14 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN ) 10/7/14 42
TRÊN CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH ( 01/10/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN ) 10/7/14 48
THẬP GIÁ CHIẾN THẮNG SỰ ÁC ( 30/09/14 THỨ BA TUẦN 26 TN ) 10/7/14 41
NHẬN RA THIÊN CHÚA ( 29-09-2014) 10/7/14 39
HÃY BẮT TAY VÀO VIỆC ( CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A ) 10/7/14 40
TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA ( 28/09/14 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A ) 10/6/14 39
CHỌN THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ ( 27/09/14 THỨ BẢY TUẦN 25 TN ) 10/6/14 38
ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? ( 26/09/14 THỨ SÁU TUẦN 25 TN ) 10/6/14 40
ÔNG NÀY LÀ AI? ( 25/09/14 THỨ NĂM TUẦN 25 TN ) 10/6/14 39
NGƯỜI TÔNG ĐỒ SIÊU THOÁT ( 24/09/14 THỨ TƯ TUẦN 25 TN ) 10/6/14 42
NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ( 23/09/14 THỨ BA TUẦN 25 TN ) 10/6/14 46
LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH NÀO? ( 22/09/14THỨ HAI TUẦN 25 TN ) 10/6/14 40

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.