slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

 

 

Image

 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin đủ để nhận ra tình thương cao vời của Chúa. Xin cho chúng con lòng trông vậy vững vàng để dầu đứng trước gian nguy chúng con luôn phó thác nơi Chúa. Xin ban cho chúng con lòng mến sắt son để chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên một thành viên của gia đình Chúa, để sự hiện diện của chúng con luôn mang lại an vui , hạnh phúc cho những ai chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Amen

Lạy Chúa, xin cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời. Xin giúp chúng con biết phó thác đời mình trong sự quan phòng của Chúa. Amen

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin ban cho chúng con một tâm hồn ngay thẳng, một trái tim yêu thương, một tấm lòng quảng đại để chúng con biết gieo tình người đầy yêu thương, bác ái và cảm thông đến cho mọi người. Amen

 

Title Updated date Total views
KHOAN DUNG VÀ NHẪN NẠI ( 31/07/14 THỨ NĂM TUẦN 17 TN ) 7/20/14 39
KHO TÀNG ĐÍCH THỰC ( 30/07/14THỨ TƯ TUẦN 17 TN ) 7/20/14 33
TẤT CẢ VÌ GIÊ-SU ( 29/07/14 THỨ BA TUẦN 17 TN ) 7/20/14 30
NHỎ NHƯNG KHÔNG NHỎ ( 28/07/14 THỨ HAI TUẦN 17 TN ) 7/20/14 32
SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC ( CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A ) 7/20/14 33
NƯỚC TRỜI, VIÊN NGỌC QUÝ ( 27/07/14 CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – A ) 7/20/14 22
LOẠI ĐẤT NÀO CHO LỜI CHÚA? ( 26/07/14 THỨ BẢY TUẦN 16 TN ) 7/20/14 23
KHÔNG BIẾT XIN GÌ! ( 25/07/14 THỨ SÁU TUẦN 16 TN ) 7/20/14 25
PHÚC VÌ ĐƯỢC THẤY, ĐƯỢC NGHE ( 24/07/14 THỨ NĂM TUẦN 16 TN ) 7/20/14 23
MẢNH ĐẤT TỐT ( 23/07/14 THỨ TƯ TUẦN 14 TN ) 7/20/14 22
GẶP VÀ THẤY ( 22/07/14 THỨ BA TUẦN 16 TN ) 7/20/14 14
ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG TRỪ AI ( 21/07/14THỨ HAI TUẦN 16 TN ) 7/20/14 16
SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A ) 7/20/14 23
Lời chứng của Đức Giê-su và của Chúa Cha trong Tin Mừng Gio-an 7/20/14 18
ĐỨC “NHẪN” KHÔNG MỆT MỎI ( 20/07/14 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A ) 7/20/14 17
NHÂN HẬU NHƯ ĐỨC KI-TÔ ( 19/07/14 THỨ BẢY TUẦN 15 TN ) 7/20/14 16
YÊU THƯƠNG, CỐT TUỶ CỦA LỀ LUẬT ( 18/07/14THỨ SÁU TUẦN 15 TN ) 7/20/14 18
HÃY ĐẾN CÙNG GIÊ-SU ( 17/07/14THỨ NĂM TUẦN 15 TN ) 7/20/14 16
MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN ( 16/07/14 THỨ TƯ TUẦN 15 TN ) 7/20/14 17
ƠN BAN ĐI ĐÔI VỚI TRÁCH NHIỆM ( 15/07/14 THỨ BA TUẦN 15 TN ) 7/20/14 16

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.