slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Mùa Chay Thánh

Chua phuc sinh

“Lạy Chúa, xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê tật xấu. Nhờ đó, chúng con được sạch tội, và thêm lòng sốt sáng thông phần cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời”.

Title Updated date Total views
THÔNG CẢM VỚI CHÚA ( CHÚA NHẬT LỄ LÁ, A,B,C ) 4/6/14 23
ÁNH SÁNG LÒNG THƯƠNG XÓT ( 13/04/14 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A ) 4/6/14 17
CÙNG CHẾT ĐI VỚI CHÚA ( 12/04/14THỨ BẢY TUẦN 5 MC ) 4/6/14 20
LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM ( 11/04/14 THỨ SÁU TUẦN 5 MC ) 4/6/14 17
SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT ( 10/04/14 THỨ NĂM TUẦN 5 MC ) 4/6/14 18
NÔ LỆ VÀ TỰ DO ( 09/04/14 THỨ TƯ TUẦN 5 MC ) 4/6/14 16
TIN VÀO ĐẤNG HẰNG HỮU ( 08/04/14 THỨ BA TUẦN 5 MC ) 4/6/14 15
THẢ HÒN ĐÁ TRÊN TAY XUỐNG ( 07/04/14 THỨ HAI TUẦN 5 MC ) 4/6/14 14
NIỀM HY VỌNG SỐNG LẠI ( CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A ) 4/6/14 31
TIN VÀO ĐẤNG LÀ SỰ SỐNG ( 06/04/14 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A ) 4/6/14 12
ĐỨC GIÊ-SU, SỰ THẬT BỊ DẬP VÙI ( 05/04/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC ) 4/6/14 10
BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT ( 04/04/14 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC ) 4/6/14 9
“HƯƠNG NGƯỢC GIÓ” ( 03/04/14 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC ) 4/6/14 9
ĐỪNG NGĂN CẢN THIÊN CHÚA! ( 02/04/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC ) 4/6/14 11
LÀ BẠN CỦA NGƯỜI KHỔ ĐAU ( 01/04/14THỨ BA TUẦN 4 MC ) 4/6/14 10
“Ta Là” (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-an 4/6/14 86
Video Suy Niệm Mùa Chay - Nắm Tro Tàn Ca Đoàn Cêcilia Tây Úc3/22/2014 3/23/14 33
CHỈ CẦN MỘT LỜI HỨA... ( 31/03/14THỨ HAI TUẦN 4 MC ) 3/23/14 24
CON MẮT ĐỨC TIN CỦA ANH MÙ ( CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A ) 3/23/14 25
AI MÙ? AI SÁNG? ( 30/03/14 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A ) 3/23/14 27

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.