slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

 

 

Image

 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin đủ để nhận ra tình thương cao vời của Chúa. Xin cho chúng con lòng trông vậy vững vàng để dầu đứng trước gian nguy chúng con luôn phó thác nơi Chúa. Xin ban cho chúng con lòng mến sắt son để chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên một thành viên của gia đình Chúa, để sự hiện diện của chúng con luôn mang lại an vui , hạnh phúc cho những ai chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Amen

Lạy Chúa, xin cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời. Xin giúp chúng con biết phó thác đời mình trong sự quan phòng của Chúa. Amen

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin ban cho chúng con một tâm hồn ngay thẳng, một trái tim yêu thương, một tấm lòng quảng đại để chúng con biết gieo tình người đầy yêu thương, bác ái và cảm thông đến cho mọi người. Amen

 

Title Updated date Total views
NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO ( CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 19
ANH EM NÓI THẦY LÀ AI? ( 24/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A ) 8/17/14 23
SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ ( 23/08/14 THỨ BẢY TUẦN 20 TN ) 8/17/14 17
ĐỨC KHIẾT TỊNH LÊN NGÔI ( 22/08/14 THỨ SÁU TUẦN 20 TN ) 8/17/14 14
BIẾT CHUẨN BỊ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI ( 21/08/14 THỨ NĂM TUẦN 20 TN ) 8/17/14 17
YÊU THƯƠNG VƯỢT QUÁ CÔNG BÌNH ( 20/08/14 THỨ TƯ TUẦN 20 TN ) 8/17/14 16
THEO CHÚA, ĐƯỢC GÌ? ( 19/08/14 THỨ BA TUẦN 20 TN ) 8/17/14 15
ĐIỀU RĂN NHỎ MỖI NGÀY ( 18/08/14 THỨ HAI TUẦN 20 TN ) 8/17/14 14
CHÚA MUỐN CỨU RỖI MỌI NGƯỜI ( CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A ) 8/17/14 15
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 15
MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT” ( 17/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A ) 8/17/14 10
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA ( 16/08/14 THỨ BẢY TUẦN 19 TN ) 8/17/14 13
SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ ( 15/08/14 THỨ SÁU TUẦN 19 TN ) 8/17/14 13
LÀM SAO THA THỨ? ( 14/08/14 THỨ NĂM TUẦN 19 TN ) 8/17/14 11
Các nghĩa của từ “pneuma” (Thần Khí, tâm linh, gió…) trong Tin Mừng Gio-an 8/17/14 13
NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI ( 13/08/14 THỨ TƯ TUẦN 19 TN ) 8/17/14 13
SỐNG KHIÊM NHƯỜNG ( 12/08/14 THỨ BA TUẦN 19 TN ) 8/17/14 15
ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA ( 11/08/14 THỨ HAI TUẦN 19 TN ) 8/17/14 14
HÃY TÌM GẶP THIÊN CHÚA ( CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A ) 8/7/14 31
LÒNG TIN XUA TAN NỖI SỢ ( 10/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A ) 8/7/14 32

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.